Rīgas Vecās Svētās Ģertrūdes baznīcas mācītājs Krists Kalniņš jau vairāk nekā 15 gadus pieraksta dzejoļus – vārdus un domas, kas ataino viņa izjūtas. 2020. gadā iznāca viņa dzejas krājums „Niekkalbīša dzejoļu grāmatiņa”. Mācītājs atzīst, ka mīlestība ir nepārtraukts darbs. Lai attiecības varētu pastāvēt, ir nemitīgi jāiegulda.

Pa šiem gadiem viņš nonācis pie tā, cik ļoti svarīgi ir, ka otrs cilvēks tev blakus ir draugs, kas pieņem tevi. Attiecību atslēga nav, ka abiem ir jābūt vienādiem. Atslēga ir: pieņemt otra cilvēka dažādību, ļaut viņam būt. Krista pirmā izglītība ir jurists, viņam patika, sanāca un veicās. Bija izmeklētājs, kādu brīdi pastrādāja arī Interpolā. Un, ja nebūtu aicinājuma no Dieva, viņš noteikti būtu tiesnesis vai advokāts.

Mācītājs atzīst: „Kas dzīvo ticībā uz Jēzu Kristu, tas nāves un ļaunuma varu ir uzvarējis, un tam nav jādzīvo bailēs par laiku, kas nāks.”