Luterāņu mācītāji Kaspars Simanovičs un Indulis Paičs, kuri jūlija beigās beidza kalpošanu Rīgas Torņakalna baznīcā, nodibinājuši noētiskās veselības kopienu „Elizeja”, ar kuras starpniecību savu draudzi uzrunā vairs ne no baznīcas kanceles, bet gan videoformātā.

Kādā pārdomu reizē mācītājs Kaspars Simanovičs teicis tā: „Man tas ir ļoti nozīmīgs kritērijs - nedarīt pāri, spēt raudzīties uz pasauli iekļaujoši un apzināties, ka mums visiem ir tiesības šajā pasaulē būt un dzīvot tiktāl, ka mēs nedarām viens otram pāri. Tas ir ļoti kristīgs princips, un visur, kur cilvēki no šī principa atkāpjas, viņi, manuprāt, rīkojas nekristīgi, lai kādus Bībeles citātus viņi piesauktu. Kristus uzdevums bija iekļaut tos, kurus citi atstūma, izrādīt mīlestību un līdzcietību pret tiem, kuriem citi darīja pāri. Stāsts nebija par to, vai viņi bija vainīgi, viņš mēģināja parādīt, ka Dievs mīl arī tos cilvēkus.”

Kaspars Simanovičs ir teologs un mācītājs, šobrīd garā darba atvaļinājumā, jeb paņēmis pauzi. Viņam interesē viss, kas atklāj un paskaidro cilvēka vietu un funkcionēšanu sabiedrībā un pasaulē. Viņa misija ir censties pašam un palīdzēt citiem saprast sevi un šo pasauli - lai mazāk pašapmāna un ilūziju, lai autentiskāka un jēgpilnāka dzīve.

Kasparam kādreiz piederēja motocikls un sezonās mēdza ar to braukt. Kad uznāk iedvesma, Kasparam patīk izbraukt kādā braucienā ar riteni vai pārgājienā uz vienu vai vairākām dienām. Dažus ziemas rītus Kaspars kopā ar dēlu Tomu iesāka ar vārtīšanos sniegā.