Mani domu nospiedumi stiklā. Šī vakara raidījumā par to, kā cilvēki stiklu izmanto kā savu ideju, domu un eksperimentu starpnieku, tāpēc Monopolā divi varoņi – stikls un mūsu viešņa – Latvijas Mākslas akadēmijas Vizuāli plastiskās mākslas nodaļas vadītāja, profesore Vineta Groza.

Vineta gan bakalaura, gan maģistra, gan doktora studijas aizvadījusi Latvijas Mākslas Akadēmijā. Studējusi arī Prāgas Lietišķās mākslas institūtā, kā arī devusies vairākos pieredzes apmaiņas braucienos un piedalījusies dažādās konferencēs. Karjeras laikā Vineta strādājusi gan par asistenti Latvijas Mākslas akadēmijas glezniecības katedrā, gan bijusi modele Rīgas Modeļu namā, kā arī bijusi stila konsultante ”7.Avēnijā” un skolotāja Olaines mūzikas un mākslas skolā.

Savas profesionālās mākslinieciskās darbības laikā Vineta galvenokārt nodarbojusies ar stikla mākslu un  piedalījusies neskaitāmās izstādēs gan Latvijā, gan ārvalstīs.

Šobrīd Vineta ir profesore un  Vizuāli plastiskās mākslas nodaļas vadītāja Latvijas Mākslas akadēmijā.