Pelēkā karaļvalsts. Šovakar Monopolā par sēnēm virs un zem zemes – par izaicinājumu, ko tās met pierastajiem laika, telpas un sugu modeļiem. Mūsu viešņa Latvijas Dabas muzeja mikoloģe, "Lielās sēņu grāmatas" viena no autorēm Diāna Meiere.