Mūsu atmiņas par notikumiem pirms 25 gadiem sāk iegūt vēsturisku un faktoloģisku raksturu. Taču toreiz tas bija emociju maiss, kurā satilpa prieks un bailes, pārdrošība un nemiers. Mūsu šī vakara sarunā mēģināsim atvērt tieši šo – emocionālo pusi. Kā radās cilvēkos drosme un gudrība stāties pretim pārspēkam, kas mūsdienu acīm lūkojoties uz šiem pagātnes notikumiem liekas neiespējami. Monopola viesis bijušais zemessargs un daudzu tā laika notikumu aculiecinieks Māris Markuss.