Par viņu, iespējams, var teikt, ka "Dzīve ir mans darbs". Nosaukt mūsu viesa profesiju vizītkartes līmenī būs grūti, jo tad viena lieta kļūst svarīgāka par citām, tādēļ runāsim tagadnē. Un šobrīd Monopolā rakstnieks, publicists teoloģijas un psiholoģijas maģistrs Nils Sakss Konstantinovs.