Dzelzceļš Latvijā mainās mūsu acu priekšā. Mēs to redzam, bet kāds arī piefiksē, pieraksta un iemūžina grāmatās. Tikšanās Monopolā ar uzņēmuma "Latvijas dzelzceļš" industriālā mantojuma ekspertu Tomu Altbergu.

Viņš ir rīdzinieks jau piektajā paaudzē. Mācījies Rīgas 1. vidusskolā, bet studiju gadi aizritējuši Rīgas Tehniskajā universitātē. Lielāko savas profesionālās izaugsmes ceļa daļu aizvadījis uzņēmumā "Latvijas Dzelzceļš" - sākotnēji kā inženieris, vēlāk Latvijas Dzelzceļa vēstures muzeja direktors, desmit gadus bijis muzeja kurators, bet nu jau gandrīz astoņus gadus strādā kā iekšējās komunikācijas vadītājs un industriālā mantojuma eksperts.

Tie, kas Tomu pazīst, raksturo viņu kā ļoti labsirdīgu, draudzīgu un ļoti zinošu cilvēku, un atzīst, ka ar savu aizrautību un stāstiem par dzelzceļu viņš spējot ieinteresēt ne vienu vien.