Latvijas Zinātņu akadēmijas (LZA) ārkārtas pilnsapulcē 2020. gada 8. oktobrī par LZA prezidentu tika ievēlēts akadēmiķis Ivars Kalviņš. Zinātnieks ir vairāk nekā 250 izgudrojumu autors, piecu grāmatu autors, vairāk nekā 450 zinātnisku rakstu un vairāk nekā 200 starptautisku konferenču referātu tēžu autors.

Ivars Kalviņš ir viens no reģistrēto medikamentu mildronāta, leakadīna, belinostata, kapikora, kā arī viens no vairāku klīnisko pētījumu fāzē atrodošos topošo medikamentu autoriem.

Bērnībā Ivars par ķīmiķi kļūt nemaz neplānoja. Viņam patika spēlēt klarneti un saksofonu un bija vēlme kļūt par mūziķi. Tomēr dzīvē notika tā, kā notika un tagad profesors atzīst: „Galvenais ir mūsu dzīves jēga. Katram no mums aizejot, paliks tikai mūsu veikums, gan pozitīvais, gan negatīvais. Ja esam iecerējuši ko labu paveikt, ir jāmēģina to īstenot. Ja mēģināsim, tas var neizdoties, ja nemēģināsim, tas noteikti neizdosies!”

Ivars Kalviņš i50 gadus strādā Latvijas Organiskās sintēzes institūtā, kur no jaunākā zinātniskā līdzstrādnieka izauga līdz direktoram, pašlaik vada institūta laboratoriju. Viņš ir Rīgas Tehniskās universitātes goda doktors un Eiropas Zinātņu un mākslu akadēmijas īstenais loceklis. 

Kopā ar sievu nodarbojas ar bez mājām palikušo dzīvnieku aprūpi, to vešanu uz klīniku un palīdz tiem atrast mājas, nereti Tukuma patversmes dzīvniekiem ziedo vajadzīgās mantas un naudas līdzekļus.