Andrejs Veisbergs ir Latvijas Universitātes Humanitāro zinātņu fakultātes profesors, Tulkošanas katedras vadītājs, valodnieks, pasniedzējs, daudzu zinātnisko rakstu, kā arī Tildes Birojā iekļautās latviešu-angļu vārdnīcas autors.

"Mēs ejam to pašu ceļu, ko visas pārējās valodas, leksika, vārdu krājums mums plešas ļoti strauji, daudz aizguvumu nāk iekšā. Stilistiski ir mazliet juceklis, bet kopumā notiek zināma sarunvalodas ieplūšana tajā, ko saucam par literāro valodu, bet tas notiek visās valodās. Gramatika mazliet sašaurinās, arī tas notiek visās valodās. Tā ir valodas attīstība - gramatika vienkāršojas, leksika izplešas," latviešu valodu mūsdienās raksturo Andrejs Veisbergs.

"Rakstības jautājums ir smags, mums ir ļoti sarežģīta pareizrakstība, nerunāju par vārdu rakstību, tieši komati un tādas lietas. Varbūt to vajadzētu mazliet vienkāršot. Bet es neesmu speciālists šajā jomā."

Profesors ir Eiropas Komisijas akreditētais tulks; viņš tulkojis arī Dalailamas, Bila Klintona, Džordža Buša, Ban Kimuna u. c. vizītes un runas.

Savā rakstā „Riņķa dancis uz nekurieni” profesors saka: „Laba valodas lietojuma pamatpazīmes ir skaidrība, precizitāte un piemērotība runas situācijai. Taču nu jau vairākus gadu desmitus pieņemas spēkā politkorektuma, eifēmizācijas un birokratizācijas mode, kas līdzi nes tieši pretējo — neskaidrību, neprecizitāti un aizmiglotību.”