Viņai liekas, ka vēsture ir sākusies jau tagad, jo šis laiks ar Covid-19 pandēmiju vēl ilgstoši interesēs medicīnas vēsturniekus un dažādus sociālos zinātniekus... Par to, tāpat kā par melno mēri, atkal varēs rakstīt piecsimt un vairāk gadu. Jau medicīnas studiju piektajā kursā Ieva Lībiete sāka strādāt Paula Stradiņa Medicīnas vēstures muzejā, kas viņu bija savaldzinājis ar savu īpašo noskaņu un auru.

Pabeidzot studijas, Ieva iestājās rezidentūrā internajā medicīnā, jo tiešām domāja, ka būs ārste. Tomēr beigās saprata, ka medicīnas vēsture, muzeju darbs un darbs ar studentiem viņu interesē vairāk nekā darbs klīnikā.

Rīgas Stradiņa universitātē ir noslēgusies jaunā Anatomijas muzeja izveide, kas ilgusi piecus gadus, un Ieva Lībiete kļuvusi par tā vadītāju. 2020. gadā ir pabeigti būvdarbi un iekārtota ekspozīcija, kas apmeklētājiem durvis vērs, tiklīdz to atļaus epidemioloģiskā situācija valstī.