Ieva Puzo ir kultūras antropoloģe, kuras pētniecības intereses saistās ar zinātnes un tehnoloģiju studijām, darba antropoloģiju un augsti kvalificēta darbaspēka mobilitātes izpēti. Ieva veikusi pētījumus Japānā, Melnkalnē un Latvijā, bet šobrīd Rīgas Stradiņa universitātē veic pēcdoktorantūras pētījumu „Mobilizējot zinātni: Pētnieku pārrobežu mobilitāte salīdzinošā skatījumā”.

Antropologiem ir ļoti svarīga tiešā saskarsme ar cilvēkiem – sarunas, ilgstoša laika pavadīšana kopā, bet tagad tas, protams, ir sarežģīti. Ieva domā, ka svarīga ir ieklausīšanās, empātija, lai būtu vairāk piedošanas un mazāk paštaisnuma. Ikviens taču vēlas sastapties ar dāsnu attieksmi un izpratni. Viņa aicina ieklausīties, sadzirdēt un tvert nopietni, ko cits saka.