Ikviena piedzimšana ir iepriekšējā turpinājums. Mēs esam gēnu kompozīti. Mūsu šī vakara viešņa Monopolā to pamato savos darbos, par kuriem arī šī saruna. Filozofijas zinātņu doktore Daina Teters.

Daina Teters ir starptautiska eksperte semiotikā un filozofijas zinātņu doktore. Latvijas augstskolās pasniedz jau 35 gadus. Latvijas Kultūras akadēmijā viņa sāka strādāt 90. gadu otrajā pusē. Bijusi arī pasniedzēja Latvijas Mūzikas akadēmijā.

2020. gadā klajā nāca izdevums "Dzimtu ģerboņi mūsdienu Latvijā” un Daina ir izdevuma otrās daļas "Dzimta un ģerbonis" ievada autore, atklājot lasītājiem jēdziena "dzimta" veidošanās vēsturi un kontekstu.

No 2004. līdz 2012. gadam viņa bija Latvijas Kultūras akadēmijas prorektore studiju un zinātniskajā un mākslinieciskajā darbā. 2004. gadā Lionā ievēlēta Starptautiskajā semiotisko pētījumu asociācijā, kurā ir šīs organizācijas valdes locekle un starptautiskā eksperte semiotikā.

Pēc Dainas Teters iniciatīvas Rīgā vairākkārt norisinājies starptautisks zinātniski māksliniecisks projekts „Metamind’’.