Iemācīties pīt mezglus – tādus, kurus nav iespējams tik vienkārši atsiet. Iespējams, šī vienkāršā vēlme jau bērnībā raksturo mūsu šī vakara viešņu Monopolā arī šodien, – finansiste, Latvijas armijas kareive, uzņēmēja Irēna Persidska.

Finansiste pēc izglītības, karavīrs pēc profesijas un floriste pēc aicinājuma – Irēna Persidska. Finansistes izglītību viņa ieguvusi Anglijā – Nortemponas Universitātē. Vēlāk papildinājusi zināšanas dažādos kursos, apguvusi arī fotogrāfa profesiju.

Anglijā pagājusi liela daļa Irēnas dzīves - tur strādājusi kā grāmatveža palīgs, vēlāk arī kā jaunākā vadības grāmatvede kādā ģimenes uzņēmumā.

Atgriežoties Latvijā, Irēna ar vīru izveidoja saimniecību "Inbloom ziedi Ādaži", kā arī uzsāka karjeru bruņotajos spēkos. Tur Irēna darbojas ne tikai kā kareive, bet arī kā fotogrāfe, atspoguļot karavīru ikdienu, mācības un dažādus notikumus.

Cilvēki, kas pazīst Irēnu personīgi, raksturo viņu kā ļoti mērķtiecīgu, kā arī uz izaugsmi tendētu cilvēku, ko pierāda arī viņas darbi.