Agita Hauka ir gan Latvijas Zemnieku federācijas valdes priekšsēdētāja, gan arī biedrības Iecavas sieviešu klubs „Liepas” dibinātāja un iedvesmotāja. Brīvprātīgo darbu viņa aktīvi veic vairākās organizācijās - sākot ar lauksaimniecības nozari un nodarbinātību, beidzot ar sieviešu tiesību aizstāvību. Viņas rūpe ir arī mazo un vidējo lauksaimnieku interešu aizstāvība, kas ikvienai, pat nelielai ģimenes saimniecībai dod iespēju izdzīvot un pilnvērtīgi strādāt Latvijas laukos. 2015. gadā Agitai piešķirts mandāts „Labas gribas vēstnieka” goda pienākumu pildīšanai „Eiropas gada attīstībai 2015”. Agita ir biedrības „Latvijas platforma attīstības sadarbībai” padomē. Savulaik iesaistījusies sociālā kampaņā par atbildīgu pārtikas patēriņu „Beidz spēlēt pārtikas cirku”. Bet pati to noformulējusi tā: “Es aktīvi cīnos par to, lai laukos saglabātos zemniecība, lai laukos dzīvotu cilvēki, un, lai Latvijas lauki būtu piepildīti.”