Profesore Linda Daniela šajā rudenī uzņēmusies Latvijas Universitātes Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultātes dekānes pienākumus. Viņa ir arī jaunizveidotās studiju programmas „Tehnoloģiju inovācijas un dizains izglītībai” direktore ar īpašu interesi tehnoloģiju jomā. Profesore savulaik pētījusi gan skolēnu disciplīnas problēmas, gan tehnoloģiju pilnvērtīgu izmantošanu mācību procesā.

Pērn profesore Linda Daniela sagatavojusi grāmatu izglītojošās robotikas jomā. Grāmatā apkopotas idejas, kā robotiku var izmantot gan darbā ar pirmsskolas vecuma bērniem, gan vispārējā izglītībā, gan arī augstākajā izglītībā. Lindas uzņēmību un darbaspējas var tikai apbrīnot, jo paralēli visam iepriekšminētajam viņas ģimene audzina divus savus un divus audžubērnus.