Svētdienā pēc pavasara pirmā pilnmēness ir atnākušas Lieldienas. Uzvara pār grēku un nāvi un cerību uz mūžīgu dzīvību. Svētku satraukumam klātesot, tiekamies ar mācītāju Anglikāņu Rīgas Sv. Pestītāja draudzē, Latvijas apgabala vikāri Elīzu Zikmani.

Mācītāja un Latvijas apgabala vikāre Elīza Zikmane studējusi Latvijas Kristīgaja akadēmijā, apguvusi teoloģiju Latvijas Universitātē un Londonas Universitātē, "Heythrop College" ieguvusi maģistra grādu pastorālajā teoloģijā. 

Savā laikā mācījusies mākslu J. Rozentāla Rīgas mākslas vidusskolā, un interesi par mākslu, mūziku un dizainu saglabājusi joprojām.

Draudžu dzīvē Elīza aktīvi darbojas nu jau 30 gadus. 2004. gadā ordinēta mācītājas amatā. Elīza kalpojusi Luterāņu un Anglikāņu Baznīcās Latvijā, Lielbritānijā un Īrijā, gan latviešu, gan internacionālās draudzēs. Šobrīd Elīza ir mācītāja Sv.Pestītāja Anglikāņu draudzē Rīgā, Lielbritānijas luterāņu Baznīcas prāveste un anglikāņu-luterāņu biedrības (The Anglican-Lutheran Society) valdes locekle. 

Draugi Elīzu raksturo kā ļoti sirsnīgu cilvēku, kas vienmēr uzklausīs un nekad neatteiks palīdzību.