Man dzīvē ļoti bieži vārdi traucē. To šķiet par daudz.

Lokies kā gribi, šie mūsu viešņas vārdi šī vakara Monopolā netiks ievēroti, jo mums vienkārši jāparunā par to, kas bijis un kas vēl būs. Taisnības labad - būs arī dziesmas, kā viņas darba pieturas punkti. Aktrise, režisore Inga Tropa.