Šī vakara Monopolā par dažādiem cilvēkiem, tērpiem un laikiem. Arī par tiem laikiem, kad cilvēki vēl nepazina krekla pogas. Mūsu viešņa - Rucavas tradīciju kopēja Dace Tapiņa.

Dace Tapiņa ir mācījusies Rucavas vidusskolā, absolvējusi Rīgas Tehniskās Universitātes Ķīmijas tehnoloģiju fakultāti un ieguvusi ķīmiķa restauratora konservatora diplomu. Pirms diviem gadiem ieguvusi izglītību arī speciālajā pedagoģijā Latvijas Universitātē, kā arī apguvusi Montesori pedagoģiju.

20 gadus Dace aizvadījusi ķīmiskajā tīrītavā "Irve" kā ražošanas vadītāja un ražošanas tehnoloģe. Dažus gadus strādājusi arī Latvijas Nacionālajā arhīvā. Tagad Dace jau piecus gadus strādā skolā.

Ārpus darba Dace daudzus gadus aktīvi izkopj Rucavas tradīcijas, darinājusi arī pati savu tautastērpu. Izpalīdzīgums, darba spars un iejūtība - šīs ir tikai dažas no īpašībām, kuras Dacei piedēvē apkārtējie.