Tēlniece Regīna Deičmane pieder atjaunotās Latvijas mākslinieku pirmajai paaudzei, kuru talants uzplauka pērnā gadsimta 90. gados. Latvijas mākslas dzīvē Regīna ienāca nevis kā bikla iesācēja, bet ar vīrišķīgas pārliecības spēku un māksliniecisko tvērienu. Spožajam daiļrades pieteikumam sekoja uzņēmējas gaitas, kas saistītas ar arhitektūru, celtniecību, nekustamajiem īpašumiem un paralēli – darbs pedagoģijā. Regīnai piemīt apbrīnojams dzīvesprieks un neizsīkstoša enerģija. Viņai nemitīgi ir jaunas idejas un arī spēja daudzas no tām īstenot dzīvē. Šobrīd Regīna Deičmane vada komponista Pētera Vaska fondu un kopā ar vīru Andri Deičmani veido Mazās Mežotnes pils kultūras notikumu telpu.