Šovakar Monopols iziet uz medību takas. Mūsu padomdevējs un eksperts sieviete. Kā sabiedrības tradīcijām mainoties, mainījies mednieka instinkts un vai šis instinkts ir vienāds visiem, vaicājam žurnāla “Medības” galvenai redaktorei, dāmu mednieču kluba “Lady hunt” dibinātājai Linda Dombrovskai.