Muzeja darbiniekiem ekspedīcijas, izstāžu atklāšana, grāmatu atvēršana, sekmīga piedalīšanās konferencēs ir svētku brīži. Bet pirms tam bijušas bezgala garas darba stundas, kas pavadītas iegūto priekšmetu mērīšanā, ierakstu un aprakstu veidošanā, fotografēšanā un digitalizēšanā.

Vēsturnieces, muzeja „Latvieši pasaulē” pētnieces Brigitas Tamužas pētījumu galamērķis vairakkārt bijusi Brazīlija, to rezultātā savulaik tapusi pilnmetrāžas dokumentālā filma „Vārpa – apsolītā zeme” par latviešu koloniju, kas  sniedz ieskatu līdz šim maz zināmā latviešu izceļošanas vēstures lappusē – latviešu baptistu izceļošanā no Latvijas uz Brazīliju 20.gs. 20. gadu sākumā. Brigita kopā ar kolēģiem veikusi pētījumus arī Sibīrijas latviešu ciemos, bijusi ekspedīcijā pie latviešiem Baškīrijā, devusies arī uz Kanādas Austrumu krasta lielākajiem latviešu centriem.

Brigita Tamuža ir skrupuloza pētniece, kurai ir vilinājums palūkoties, kas tur vēl ir.

"Tas ir tā, kā, ejot pa meža taciņu, es paskatīšos vēl, kas ir aiz tā līkumiņu. Bet vienā brīdī jau ir jāapstājas un jābeidz. Bet es noteikti nenožēloju šo savu it kā sīkumaino pieeju un iedziļināšanos atsevišķu cilvēku dzīvesstāstos, jo caur to var saprast to lielāko rakstu," atzīst Brigita Tamuža.

Bet viņas izvēlētais salīdzinājums ar meža taciņu arī nav nejauš, jo viņa ir kaismīga sēņotāja, kāds bijis arī Brigitas vectēvs, kā arī nodarbojās ar orientēšanās sportu. Savukārt vēsture viņu interesējusi kopš bērnības, jo arī viņas vecāki bijuši vēsturnieki, kas parādījuši, ka arī padomju laikā vēstures pētniecība var būt aizraujoša, ne tikai sastīta ar ideoloģiju.