Narkoloģe Ilze Maksima slimību ārstēšanai pielieto Latvijā un pasaulē atzītas metodes, piemēro nepieciešamo farmakoterapiju un psihoterapiju, konsultē arī līdzatkarīgos – tuviniekus, draugus, kolēģus, kuri nevar rast izeju no esošās situācijas. Speciāliste ir arī kognitīvi biheiviorālās terapijas jeb izziņas un uzvedības terapijas psihoterapeite. Narkoloģe jeb atkarību speciāliste strādā veselības centrā „Vivendi” un Salaspils veselības centrā. Pati viņa ir reālistiska optimiste, kas ļoti mīl dzīvi un uzskata, ka tās baudīšanai palīglīdzekļi nav nepieciešami. Un viņai vienmēr ir šķitis, ka alkoholisms vai jebkura cita atkarība nav viena ierobežota slimība, bet ir jāatveseļo cilvēks kā veselums.

Ilzei patīk aktīvais dzīvesveids, patīk skriešana. Viņa ar aizrautību lasa grāmatas par personībām, kas tām ir palīdzējis kaut ko sasniegt vai kas tās ir sadedzinājis. Un vēl - Ilze ir trīs bērnu mamma un viņai vienkārši patīk dzīvot.