Tici sev – šos divus vārdus tik viegli dziedāt un izrunāt, bet dzīvē ne vienmēr īstenot. Monopolā šo piedziedājumu atkārtosim vairakkārt, jo mūsu viešņa ir cilvēks, kurš nepadodas un tic, ka sabiedrībai ir nākotne, bet vispirms jātic sev. Jauniešu organizācijas "Avantis" direktore Ilona Bičevska. Viņa tic enerģijas nezūdamības likumam - jo tu vairāk palīdzi citiem, jo citi vairāk palīdzēs tev.