Eiropas putnu uzskaišu padome publicējusi otro Eiropas ligzdojošo putnu atlantu. Tas ir ne vien būtisks pavērsiens Eiropas bioloģiskās daudzveidības apzināšanā, bet uzskatāms par vienu no lielākajiem sabiedriskās zinātnes projektiem pasaulē, jo tajā iesaistījās aptuveni 120 000 brīvprātīgo no visām Eiropas valstīm. Grāmata tapusi sadarbojoties 48 nacionālajiem partneriem, tostarp Latvijas Ornitoloģijas biedrībai.

„Latvijas datu apkopošanas procesā esmu izvērtējis vairāk nekā 300 000 novērojumus no vairāk nekā 600 ziņotājiem. Latvijā reģistrētas 213 ligzdojošas putnu sugas,” stāsta Latvijas Ornitoloģijas biedrības EBBA2 koordinācijas grupas pārstāvis ornitologs Andris Dekants.

Ornitoloģijai Andris pievērsās vien 2014. gadā un tas bija pirmais gads viņa mūžā, kad sajuta, ka nevis vienkārši strādā, bet dara to, kas tiešām patīk. Tā bija nekad agrāk neizjusta brīvības sajūta un pilnīga bauda nodoties putnu izpētei.