Pirms gadiem 20 ornitologs Jānis Ķuze apgredzenoja pirmo jūras ērgli. Savukārt 2007. gadā viņš pārņēma jūras ērgļu ligzdu monitoringu un kopš tā brīža darba kļuvis arvien vairāk. Latvijas Dabas fonda eksperts, padomes loceklis, ornitologs Jānis Ķuze nāk no Madonas novada un pēc izglītības ir biologs; arī sertificēts eksperts sugu un biotopu aizsardzības jomā. Viņa galvenā pētnieciskā interese ir ērgļi. Jānis ir cilvēks, kurš izveidojis Latvijas Dabas fonda tiešraides no aizsargājamo putnu sugu ligzdām – meklējis ligzdas, uzstādījis kameras, organizējis tiešraižu uzturēšanu – un mūsu tiešraides ir vienas no tehnoloģiski labāk nodrošinātajām Eiropā un pat pasaulē. Viņš arī regulāri vada putnu vērošanas ekskursijas interesentiem un organizē putnu vērošanas sacensības „Torņu cīņas”.