Skola 2030. Šovakar Monopolā saruna par tik svarīgo izglītības stratēģiju un nākotni Latvijā. Par nākotnes latvieša spējām domāt kompleksi mainīgajā realitātē saruna ar  Latvijas Universitātes vadošo pētnieci, Starpnozaru izglītības inovāciju centra direktori Daci Namsoni.

Dace Namsone ir ieguvusi doktora grādu pedagoģijā Latvijas Universitātē. Ieguvusi arī lielu pieredzi tālākizglītībā, gandrīz 20 gadus vadot nodarbības izglītības darbiniekiem Latvijā un ārvalstīs. Daudzus gadus Dace strādājusi par ķīmijas skolotāju, kā arī strādājusi ar topošajiem dabaszinātņu un matemātikas skolotājiem. 

Tāpat Dace Namsone ilgus gadus vadījusi Latvijas Universitātes Dabaszinātņu un matemātikas izglītības centru. Šobrīd viņa ir  Latvijas Universitātes vadošā pētniece un Starpnozaru izglītības inovāciju centra vadītāja. Daces profesionālajā kontā ir daudz zinātnisku un metodisku publikāciju, kā arī ķīmijas mācību grāmatu. 

Mērķtiecīga, tieša un ar izcilām darba spējām - tā Daci raksturo apkārtējie.