Latvijas Zinātņu akadēmijas Senāts apstiprinājis ekspertu komisijas lēmumu un piešķīris desmit LZA vārdbalvas. Tālivalža Vilciņa balva socioloģijā piešķirta Intai Mieriņai. Dr. Inta Mieriņa ir Latvijas Universitātes Sociālo zinātņu fakultātes asociētā profesore, Diasporas un migrācijas pētījumu centra direktore, Filozofijas un socioloģijas institūta vadošā pētniece. Viņas pētnieciskās intereses ir migrācija, nacionālā identitāte, sociālais kapitāls, politiskā līdzdalība, valsts - pilsoņu attiecības, sociālā un ekonomiskā nevienlīdzība, labējais radikālisms, vēsturiskā atmiņa un kvantitatīvo pētījumu metodoloģija. Profesore ir grāmatas „Latvijas emigrantu kopienas: cerību diaspora” zinātniskā redaktore, kā arī vairāku nozīmīgu starptautisku publikāciju autore.