Zanda Rubene ir Latvijas Universitātes Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultātes profesore, zinātņu prodekāne. Studējusi filozofiju un pedagoģiju Latvijas Universitātē, stažējusies Leipcigas, Tībingenas un Hamburgas universitātēs Vācijā. Profesores galvenās zinātniski pētnieciskās intereses saistītas izglītības filozofiju, profesionālo autonomiju, kritisko domāšanu, digitālo bērnību un digitālo kompetenču attīstību izglītības jomā.

Paaudžu pētījumi ir viena no viņas pētnieciskajām interesēm. Tiek atzīts, ka globālās pārmaiņas sabiedrībā ir būtiski mainījušas mūsdienu bērnu un jauniešu sociālos paradumus, tie radikāli atšķiras, piemēram, no 20. gs. 70. g. augušo bērnu ikdienas darbībām, vērtību izpratnes un dzīves mērķiem. Tādējādi pieaugušo priekšstati par to, kā vajadzētu un kā būtu pareizi, bieži neatbilst bērnu un jauniešu priekšstatiem.

Sarunas ievadā Zanda Rubene atklāj, ka kopš iepriekšējās sarunas Monopolā viņas dzīvē bijuši divi lieli notikumi: vasarā viņa ir pabeigusi grāmatu "Digitālā bērnība", kas tagad ir izdevniecībā un klaj, visticamāk, nāks nākamā gada pavasarī. Kā arī viņa ir apprecējusies.

Iepriekšējo reizi sarunā ar Zandu Rubeni Monopolā tikāmies 2021. gadā. Tā kā tas bija Covid ierobežojumu laikā, saruna notika pa tālruni, un raidījuma viešņa neslēpj, ka tā bijusi viena no dīvainākajāmintervijām viņas mūžā.