"Lai atšķirtu diennakts laiku, nolēmu ievērot režīmu, radīt savu dienu pati”. Šie mūsu viešņas ievadvārdi spilgti raksturo viņas ikdienu. Pazaudēt redzi, bet nepazaudēt interesi par dzīvi. Parastu dzīvi. Iepazīstamies - rakstniece, dramaturģe, dzejniece, atdzejotāja un scenāriju autore Franciska Ermlere.