Eiropas Kustība Latvijā rīkotajā sabiedrības balsojumā par gada „Eiropas cilvēku Latvijā” 2019. gada 20. decembrī atzīts pilsoniski aktīvais dziedātājs Ralfs Eilands. Par viņu balsotāji raksta: „Radošs, sabiedriski aktīvs, ar stingru nostāju. Būt populāram, bet atļauties izteikt nepopulārus viedokļus. Fantastisks cilvēks, kurš nebaidās nedz paust savu viedokli, nedz no tā, ko ir paudis. Pārstāv demokrātiju un visus cilvēkus, kuri nespēj sevi aizstāvēt!”

Pats Ralfs par sevi kādā pārdomu reizē teicis: „Es labāk izvēlos būt čalis, kurš izdara kaut ko tādu, uz ko citi neparakstītos. Es labāk izvēlos būt ledlauzis, nevis spēlēt pēc noteikumiem.”