Guntis Gailītis ir režisors un Rīgas Latviešu biedrības priekšsēdētājs. No 1975. līdz 2006. gadam strādājis Latvijas Nacionālajā operā, šajā laikā īstenoti vairāk nekā 50 operu inscenējumi. Viņš ir vairāk nekā 500 kultūras pasākumu, festivālu un koncertu režijas autors. Gunti opera intriģējusi arī gluži biogrāfisku apsvērumu dēļ – viņa dzimta ir saistīta ar latviešu operas pirmsākumiem. Operu „Baņuta” viņš iestudējis vairākkārtīgi un kopā ar kundzi, baletdejotāju un horeogrāfi Litu Beiris, izveidojis arī operai veltītu muzeju. 2011. gadā Guntis Gailītis ievēlēts par Rīgas Latviešu biedrības priekšsēdētāju. Svarīgs darbs ieguldīts Rīgas Latviešu biedrības – pirmās latviešu sabiedriskās organizācijas – vēstures izpētē  un biedrības nozīmīgās lomas Latvijas Valsts  veidošanās procesu aktualizēšanā.