Rīgas Stradiņa universitātes Darba drošības un vides veselības institūta direktors Ivars Vanadziņš atgādina, ka ikviens no mums bez maksas var darīt vairākas lietas, kas palīdz saglabāt un uzlabot veselību. Ivars ir arodveselības un arodslimību ārsts, pašlaik aktīvāk darbojas zinātnē, pētot, kā darba vides izmaiņas un jaunie riski darba vietās ietekmē mūsu veselību. Viņa īpašās intereses ir saistītas ar produktivitāti darba vidē un to, vai varam atļauties slimus un izdegušus darbiniekus. Ivars ikdienā vada pētījumus, kas ir saistīti ar sīko putekļu un ergonomikas ietekmi uz mūsu dzīvi. Ir svarīgi zināt, kādas iekārtas un mēbeles mēs lietojam, kā tas ietekmē mūsu veselību. Ne velti daudzajiem pasaulē zināmajiem kancerogēniem tagad ir pievienojusies arī ilgstoša sēdēšana.