Izglītība ir ceļš, nevis mērķis. Kā uz to iet lauku skolas un skolotāji? Raudzīsim šīs dienas raidījumā Monopols. Viesos Staiceles pamatskolas sporta skolotājs, saimniecības vadītājs un bijušais direktors Juris Krastiņš.  

Sākam sarunu ar teicienu, ka "Izglītība rada uzticību, uzticība rada cerību, cerība rada mieru". Izklausās pēc laimes formulas, vai ne? Ko Jūs teiktu par tādu laimes formulu?

"Redzu, kāds ir sākums, un esmu bezdievīgi priecīgs, ko redzu beigās - redzu, ka dzīves ceļš no maza cilvēka līdz pieaugšanai ir bijis pareizs."

Juris apguvis fiziskās audzināšanas pasniedzēja profesiju Latvijas valsts Fiziskās kultūras institūtā -jeb tagadējā Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmijā. 

Sports Jura dzīvē vienmēr bijis nozīmīgs un klātesošs - jaunības gados pats bijis veiksmīgs barjerskrējējs, pēc tam treneris, un arī šobrīd strādā par sporta skolotāju. Arī brīvajā laikā Juris labprāt vēro dažādas sporta spēles, īpaši iecienījis basketbolu un vieglatlētiku.

Tomēr savulaik Juris izmēģinājis sevi arī citās jomās- bijis direktors vairākās skolās, kā arī strādājis par tirdzniecības menedžeri un loģistikas speciālistu.

Ārpus darba un sporta vides, Juris iecienījis arī darbošanos mežā!