Es nesaku - vīlēju, es saku - mīlēju. Tik sirsnīgi un reizē dziļi saka mūsu šī vakara viešņa par saviem darbiem, kas cieši savijušies ar pašas personīgo dzīvi. Monopola viešņa - tēlniece Ēvī Upeniece.

Māksliniece Ēvī Upeniece ir Rīgas Daiļamatniecības skolā, beigusi Latvijas Valsts Mākslas akadēmijas Tēlniecības nodaļu.

Dzīves laikā Ēvī strādājusi kā tēlniece Latvijas mākslas savienības Mākslas fonda kombinātā “Māksla”, bijusi arī Tēlniecības ceha priekšniece. Savulaik Ēvī vadījusi keramikas pulciņu Rīgas 45. vidusskolā. 

Strādājusi galvenokārt stājtēlniecībā, portretu žanrā un dekoratīvajā tēlniecībā. Ēvī Upeniece devusi patiesi lielu un nozīmīgu ieguldījumu Latvijas mākslas pasaulē. Mākslinieces veidotie darbi eksponēti gan tepat Latvijā, gan daudzviet ārpus tās robežām - piemēram, Rumānijā, Somijā, Zviedrijā un Dānijā.

Ēvī Upenieces darbs vairākkārt arī atzinīgi novērtēts - 2015.gadā viņa ieguvusi Ādažu novada pašvaldības "Goda ādažnieks" titulu, bet pirms diviem gadiem apbalvota ar Triju Zvaigžņu ordeņa V šķiru un iecelta par ordeņa kavalieri.