Teoloģijas doktors Ralfs Kokins ir Latvijas Universitātes Teoloģijas fakultātes profesors un vadošais pētnieks, teologs un luterāņu mācītājs. Viņa pētnieciskās intereses: Jaunā Derība, teoloģija, senās kristietības tekstu pētniecības metodika, pirmkristīgais laikmets un literatūra, seno Nag-Hammadi koptu papirusu pētniecība, māksla un teoloģija.

Ralfs Kokins ieguvis izglītību LU Teoloģijas fakultātē, bet teoloģijas doktora grāds iegūts Heidelbergas Universitātē Vācijā 1999. gadā. Viņš ir mācītājs Jelgavas Sv.Vienības draudzē un Salgales draudzē. Pārvalda vairākas senās valodas – sengrieķu, senebreju, latīņu un koptu.

Profesora vaļasprieki ir fotografēšana un rakstīšana - 2007. gadā apgādā „Zvaigzne ABC” izdota viņa grāmata „Kurzemes vilkaču nostāsti”. Fotografēšanu viņš pats sauc par hobiju, kas saistīts gan ar jēgas jautājumiem, gan ar dažādiem optiskiem eksperimentiem.

Profesors atzīst: „Tas, kā mums dažreiz pietrūkst – tā ir dzīvošana tagadnē.”