Gids kurš zina, kā padarīt savu stāstu gan personisku, gan vispārēju. Aptuveni tādiem vārdiem šī vakara viešņa vēršas pie ciemiņiem, kas atbrauc lai izjustu latviskos kontrastus un ieelpotu šejienes vēsturisko priežu smaržu - "Bubbles&More" dibinātāja un īpašniece Linda Freimane.

Linda Freimane piedzima Stokholmā, Zviedrijā, latviešu ģimenē. No 1998. gada Linda piedalījās Rīgas Juridiskās augstskolas izveidošanā un kļuva par tās pirmo prorektori. Pēc septiņiem nostrādātiem gadiem akadēmiskajā vidē Linda sāka strādāt stratēģiskās komunikācijas firmā "The PBN Company", kur viņa sniedza atbalstu latviešu un ārvalstu uzņēmumiem, kas vēlējās piedalīties tiesiskās vides sakārtošanā Latvijā.

"Kad es augu, tad tikai sapņoja, bet īstajā dzīvē nedomāja, ka varētu pienākt tā diena, ka mēs dzīvosim Latvijā. Man bija 20 gadi, kad pirmoreiz atbraucu uz Latviju, tas bija 1988. gads, tas bija novembris, te bija ļoti drūmi, līņāja lietus, Rīga bija tumša un auksta, cilvēki bija nospiesti. It kā bija arī tā cerība, viss jau bija iekustējies, bet, ja man toreiz kāds būtu teicis, ka tu te dzīvosi, es nebūtu ticējusi," stāstot par ti, kādi ceļi viņu atveduši uz Latviju, atklāj Linda Freimane.

"Tajā pašā laikā, protams, tas virziens bija skaidrs, man tas ir no ģimenes, no visas manas jaunības, tā milzīgā interese. Varbūt tāpēc arī sākotnēji izvēlējos studēt žurnālistiku, jo es domāju, tas varbūt tas ir veids, kā es varu palīdzēt, kaut kā piedalīties visos notiekošajos procesos."

"Bet mani arī vilka uz citām pusēm. Varbūt tā ir mana rakstura īpašība, ka es jūtos ērti visādās kompānijās, visādās grupās, bet līdz galam varbūt nepiederu nevienai, esmu drusku ārpusē. Tā es 1996. gadā aizbraucu studēt uz Franciju, kas man arī ārkārtīgi patika, jo biju mācīsies Franču licejā, man bija ļoti stipras arī draugu saites. Tas arī varēja būt viens virziens, kur es būtu varējusi palikt,"turpina Linda Freimane. "Es tagad, atskatoties uz to visu, saprotu, ka bija kaut kādi mirkļi, kur es būtu varējusi izvēlēties arī kaut ko citu, bet

laikam tā balss un tas viss, kas notika Latvijā, tas bija tik interesanti. Visi pirmie braucieni, cilvēki no Latvijas, kas viesojās pie mums Zviedrijā, Stokholma kļuva par tādu pirmo karsto punktu. Tas viss bija vienkārši aizraujoši un tāda sajūta, ka tu piedalies kaut kādos milzīgos vēstures procesos."

"Tad es atbraucu uz Rīgu, mani uzaicināja Sarmīte Ēlerte strādāt avīzē "Diena" pašā sākumā. Pauls Raudseps un es aizbraucām, viņš palika, es es aizbrauc prom, jo man likās, es esmu par jaunu, es neesmu izglītojusies, man vēl jāmācās, man jādara viss kaut kas. Tā ies svārstījos un tad 1997. gadā man piedāvāja darbu zviedri, piedāvāja darbu Rīgā, un tas man likās ļoti interesanti, saistoši, fantastisks piedāvājums. Tā es arī atbraucu un vairs neaizbraucu," bilst Linda Freimane.

Pirms 10 gadiem Linda pārgāja uz citu darbības jomu - ienākošais tūrisms. Sākumā kā firmas "TheMiceCream" darbiniece un ar laiku arī līdzīpašniece, bet aizpagājušā gada vasarā dibināja savu firmu. Viņas klienti ir skandināvu uzņēmumi, organizācijas un biedrības kas vēlas ceļot uz Baltijas valstīm. Linda arī ir Zviedrijas Tirdzniecības kameras Latvijā valdes locekle.

Linda piedalījās LGBT un viņu draugu apvienības "Mozaīka" dibināšanā, darbojās tās valdē līdz 2012. gadam un ir LGBT tiesību aktīviste.