Sākumā Valtu Kleinu vairāk interesēja kino, jo tēva brālis Mārtiņš Kleins bija operators, viss bija tuvu kino lietām, tāpēc arī Valts gribēja iet mācīties pa šo līniju. Bet sanāca “uzsēsties uz pirmā sēkļa”, jo kino jomā taču viss sākas ar fotogrāfiju.

Augstāko izglītību fotogrāfijā viņš ieguvis Ļeņingradas Valsts kultūras institūta kino-foto nodaļā. Valts ir fotogrāfs, kurš spēj ne tikai novērtēt, bet arī izcelt sievietes skaistumu. Fotogrāfs ar stāju. Jaunībā bijis dumpinieks, kurš pretojies latviskajai lirikai un sentimentam fotomākslā. Pēc vairāk nekā 40 fotoizstādēm, viņa darbus pazīst pasaulē. Valta Kleina darbi iekļauti privātās studiju kolekcijās, kas aizceļojušas uz Beļģiju, Franciju, Krieviju, Igauniju, Vāciju, Kanādu, ASV, Itāliju, Čehiju, Slovākiju un Šveici. 1997.gadā fotogrāfs nodibināja savu fotostudiju „Secret Garden” un vairāk pievērsās komerciālajai fotogrāfijai.