Guna Semjonova ir pasniedzēja un pētniece Rīgas Stradiņa universitātes Rehabilitācijas katedrā. Docē studiju kursu biomehānikā bakalaura studentiem, veido studiju kursu „Viedās tehnoloģijas rehabilitācijā”, vada studentu bakalaura un maģistra darbus, kas saistīti ar viedajām tehnoloģijām rehabilitācijā. Gunai ir zinātnes doktora grāds medicīnas un veselības zinātnēs Rīgas Stradiņa universitātē un viņas pētniecības intereses ir rehabilitācija traumatoloģijā un ortopēdijā, viedo tehnoloģiju iespējas un pielietojums klīniskajā praksē, kā arī starpdisciplināra sadarbība. Guna ir bijusi iesaistīta pētniecības projektā par viedā tekstila sistēmām medicīnai un sportam.