1993. gada tika parakstīta vienošanās par kapelānu dienesta izveidi Latvijas aizsardzības spēkos. Virskapelāna Elmāra Pļaviņa pakļautībā ir 13 kapelāni – gan baptisti, gan katoļi, gan luterāņi, arī viens pareizticīgais kapelāns. Un šajā uzskaitē ir arī viens brīnums - mūsu šī vakara Monopola viešņa, kura savu vietu ir atradusi Latvijas armijā. Viņa ir viena no 14 Nacionālo bruņoto spēku kapelāniem un vēl viņa visās bildēs ir smaidīga. Par aicinājumu, darbu un smaidu arī mūsu šī vakara saruna ar kapelāni Esteri Pumpuru.