Cilvēku dažādība un spēja iekļauties sabiedrībā. Šī vakara Monopols tiekas ar cilvēku, kurš ar savu dzīves piemēru atklāj jaunu pieredzi par jautājumiem, kurus neredzam un pat ignorējam. Dažādības eksperte bezbērnotības iekļaušanas jautājumos Vita Stiģe-Škuškovnika.

"Tagad tie, kuri ir jutuši, ka viņus nošķir, vai ka pret viņiem attiecas savādāk, vai ka viņi kaut kādās situācijās tiek diskriminēti, beidzot sāk aizstāvēties un sāk stāstīt, ka arī viņi ir vērtība kā cilvēks, kuri arī var daudz ko dot. Visi nevar būt vienādi, tam nav nekādas nākotnēs. Varbūt tagad mēs pamanām vairāk," sarunā vērtē Vita Stiģe-Škuškovnika.

Vitai ir ievērojama izglītības bagāža - ieguvusi bakalaura un maģistra grādu gan saksofona spēlē, gan sabiedriskajās attiecībās. Pilnveidojusies un skolojusies arī dažādos kursos un programmās. Vita ir arī doktora zinātniskā grāda kandidāte, šobrīd izstrādā disertāciju par dažādības vadību un iekļaujošas darba vides veicināšanu augstākajā izglītībā. 

Vairāk nekā 15 gadus Vita darbojusies kā saksofoniste gan soloprojektos, gan ansambļos un orķestros kā Latvijā, tā ārzemēs. 

Ilgus gadus Vita darbojusies arī izglītības, komunikācijas un sabiedrisko attiecību sektoros - 14 gadus strādājusi kā saksofona skolotāja Jāzepa Mediņa Rīgas 1. mūzikas skolā, bijusi lektore un vieslektore augstskolās, vadījusi vairākas studiju programmas Alberta koledžā, kā arī bijusi šīs koledžas direktore. Strādājusi arī kā sabiedrisko attiecību vadītāja Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijā un orķestrī “Sinfonietta Rīga”.

Taču pirms pāris gadiem Vita līdzšinējo karjeru pametusi, un nu ir dažādības eksperte bezbērnotības iekļaušanas jautājumos, instagram profila "@dzivebezberniem" satura veidotāja, kopienas un Facebook atbalsta grupas sievietēm bez bērniem attīstītāja Latvijā. Vita arī konsultē un izglīto uzņēmumus, vada seminārus un iedvesmo caur pieredzes stāstu par dažādības, bezbērnotības un iekļaušanas jautājumiem.

2022. gadā Vita saņēmusi "World Childless Week" titulu "People’s Champion".