Latvijas Etnogrāfiskais brīvdabas muzejs šogad svin savu simtgadi. Muzejā izvietotā ekspozīcija ar tautas celtniecības pieminekļiem laika posmā no 17. līdz 20.gadsimta sākumam ir neatņemama zināšanu un būtiska kultūrvēsturiskā mantojuma sastāvdaļa mūsu tautas izpratnei par to, kas mēs esam un kā veidojusies mūsu nacionālā identitāte.

Zanda Ķergalve ir muzeja direktore jau ceturto gadu. Viņa ir vadītāja, kas gan ar vīriem spēj runāt par caurulēm, elektrības kabeļiem, ceļu šķūrēšanu, gan ātri uztaisīt tāmi, gan lepni apvilkt tautastērpu, paņemt rokā kokli un viņas balss dziesmā būs dzirdama cauri visām pārējām. Viņa var arī piesēsties pie 200 gadīgajām Bornes ērģelēm, kuru restaurācijas iniciatore arī bijusi viņa. Zanda ir ar augstām prasībām pret sevi un citiem, un viņa arī muzejā izveidojusi augstā līmenī strādāt spējīgu komandu.