Agrajos viduslaikos Eiropa vairākus gadsimtus iztika teju bez naudas un tikpat kā bez tirdzniecības. Sabrūkot sistēmai, kas balstījās Romas impērijas politiskajā varā un sabiedrības iekārtā, un veidojās pavisam jaunas valstu struktūras un attiecības. 12. gadsimts un 13. gadsimta sākums ir laiks, ar kuru saistām rakstītās vēstures sākumu Latvijā un Baltijā, kas Eiropas vispārējā vēstures gaitā atbilst attīstītajiem vai nobriedušajiem viduslaikiem.

Turpinot raidījumu Nauda laiku lokos, šajā gadā uz naudu palūkosimies, kā ekonomisku, politisku un kulturālu faktoru vēstures gaitā. Šajā raidījuma par to, kādas finanšu sistēmas, ekonomiskās sistēmas un spēki darbojās Eiropā viduslaikos stāsta vēsturnieks Latvijas Universitātes Vēstures un filozofijas fakultātes profesors Andris Levāns.