Mūza naudas kaltuvē jeb nauda kā lietišķās mākslas paveids, Raidījumā Nauda laiku lokos saruna ar mākslas zinātnieci Ramonu Umbliju.

Latviešu mākslas vēsturē mākslinieks Rihards Zariņš ir nepārspēts meistars naudas veidošanā. Naudai viens no galvenajiem kritērijiem ir tās drošība. Rihards Zariņš, kurš vēlākos gados veidoja Latvijas naudu, savas prasmes izkopa 20. gadsimta sākumā strādādams cariskās Krievijas naudas spiestuvē, viņš bija galvenais mākslinieks.

Zariņš bija viens no tiem, kas jau cariskajā Krievijā izkopa prasmi, kas dod naudai drošību. Tā ir specifiska caur grafiku, tie ir tā dēvētie gijošu zīmējumi, tā ir ārkārtīgi sarežģīta un smalka tehnika, pārklājas vairākās kārtās. Tā bija māksliniekam Dieva dota dāvana, viņš šos ārkārtīgi smalkos grafisko līniju vijumus spēja apvienot ar brīnišķīgiem klasiskiem zīmējumiem.