Raidījumā Nauda laiku lokos šoreiz stāsts par naudas situāciju Latvijā Otrā pasaules kara laikā, ieskicējot arī Latvijas valūtas situāciju vēl pirms Padomju Savienības invāzijas, pirms Latvijas aneksijas kara pirmajos gados. Stāsta Latvijas Nacionālā vēstures muzeja pētnieces Kristīne Ducmane un Anda Ozoliņa un Latvijas vēstures institūta pētnieks Edvīns Edvarts. Politisko norišu rezultātā 1940. gadā trūka naudas apgrozībā un pirmā padomju laika naudas emisija bija latos. 1940. gada beigās iznāca 5 un 20 latu kases zīmes, kas bija tādas pašas kā gada sākumā, tikai ar citiem parakstiem – finanšu ministra paraksta vietā naudas zīmes rotāja finanšu tautas komisāra paraksts.

Lats palika apgrozībā līdz 1941. gada 25. martam, kad iepriekš to nepaziņojot, tas no apgrozības tiek izņemts un oficiāls maksāšanas līdzeklis ir tikai padomju rubļi.

1941. gada jūnijā nāk jaunas pārmaiņas: sākās Vācijas un Padomju Savienības karš, atkal jauna vara ar savu politiku un jaunu naudu, un jaunu redzējumu uz finanšu sistēmu Latvijā. Jau 1941. gada 1. jūlijā notika jauna naudas maiņa – vienu reihsmarku mainīja pret desmit rubļiem. Sākotnēji varēja izmantot arī rubļus. Vācijas okupācijas laikā arī Latvijas Banka atsāka darbu, bija pat paredzēts atjaunot latu. Tomēr to neatļāva. Latu neizdevās atjaunot apgrozībā, bet ļāva izmantot padomju rubļos. Šajā naudā pat maksāja vermahta karavīriem algu.