Raidījumā Nauda laiku lokos saruna par vienu īpašu naudas vienību – sudraba pieclatnieku. Sudraba piecu latu monētas vēsture aizsākās 1929. gadā – lielās ekonomiskās krīzes priekšvakarā.

Piecu latu monēta jau iepriekš bija paredzēta sudraba naudas sistēmā Latvijā. Tās dizaina projekts bija izstrādāts jau 1925. gadā, monēta bija paredzēta ar Latvijas pirmā prezidenta Jāņa Čakstes portretu. Taču valdība šo ieceri atlika, jo “nebija spiedīgas vajadzības”. 1929. gadā, acīmredzot, šī vajadzība radās. Viens no iemesliem – vajadzēja apgrozībā aizstāt piecu latu kases zīmes, kas sāka jau pietrūkt, un viena daļa bija sliktā stāvoklī. Vajadzēja vai nu jaunu papīra naudas emisiju veikt vai izšķirties par šīs sudraba naudas kalšanu. 1928. gada rudenī valdība pieņēma lēmumu, ka veidos sudraba monētu ar veidolu, kas būs cienīgs kultūras dokuments.

Par naudas sistēmu Latvijā 20. gs. 20. un 30. gados, kā arī sudraba pieclatnieka vēsturi raidījumā Nauda laiku lokos stāsta Latvijas Nacionālā vēstures muzeja pētnieces Kristīne Ducmane un Anda Ozoliņa un Latvijas Universitātes Vēstures un filozofijas fakultātes mācībspēks Mārtiņš Mintaurs.