Nu jau sākam pierast pie attālinātā režīmā gan saskarē ar raidījuma viesiem, gan arī ar klausītājiem, taču tas nemazina vēlmi būt kopā šajās vakara stundās un dalīties pārdomās un atziņās, un arī atbalstīt citam citu. Pārdomu patiešām ir daudz. 

Raidījumu Pāri mums pašiem veltām jautājumam, kā tikt galā ar emocijām un ne tikai emocijām, bet varbūt arī to varam nosaukt par garīgu stāvokli, kurā piedzīvojam bailes, neziņu par rītdienu, iespējams, arī kādu bezjēdzības sajūtu, redzot, cik dramatiski daudzās pasaules valstīs risinās cīņa ar šo vīrusu, un arī to, cik trausla ir mums dotā dzīvība. Uzklausām Ādažu evaņģēliski luteriskās draudzes mācītāju Ivaru Jēkabsonu.

No 24. martā sākusi darboties uzklausīšanas un garīgā atbalsta telefona līnija "Emausas līnija", kuras darbību koordinē Latvijā pārstāvēto ordeņu un kongregāciju brāļi un māsas, kuri ir gatavi sniegt cilvēkiem garīgo atbalstu. Sazināmies arī māsu Emanelu, kura iepazīstina ar šīs līnijas darbu.

Uzklausām Latvijas Kristīgās akadēmijas rektori profesori Skaidrīti Gūtmani, lai runātu par to, ka iespējams cīnīties pret nomāktību, kas sāk dominēt pasaules apstākļu dēļ. 

Sazināmies ar priesteri Ilmāru Tolstovu, lai jautātu, vai ir iespējams šajā laikā rast mieru un kā to rast.