Raidījumā Pāri mums pašiem atskatāmies uz kādu notikumu, kas risinājās 7.jūnijā, kad visā Latvijā durvis vēra dievnami, lai svinētu Baznīcu nakti. Visu Latviju vienā naktī nav iespējams aptvert, bet, ja tas būtu iespējams un mēs uz mirkli palūkotos uz šo svinēšanu no augšas, mēs noteikti redzētu, cik Latvija bija gaismas pilna, it kā atmodusies. Tādu to darīja cilvēki lielos un mazos dievnamos, viņi dalījās ar savu labo gribu. Raidījuma viesi: Baznīcu nakts organizētājs mūziķis Jurģis Klotiņš, Baldones ev. lut. draudzes mācītājs Juris Morics un viņa dzīvesbiedre Ulrika Morica un priesteris Rihards Racnacis no Siguldas.