Pravietojumi - kāda loma ir tiem pravietojumiem, ko lasām Bībelē. Vai var sacīt, ka tie visi arī ir piepildījušies, vai Bībele runā par nākotni un mūsu laikiem. Cik lielā mērā mēs to, kas rakstīts Bībelē, varam attiecināt uz, laiku kurā dzīvojam. Raidījumā Pāri mums pašiem diskutē Rīgas Reformātu Bībeles draudzes mācītājs Alvis Sauka un draudzes vecākais Egils Šmagris.