Kas notiek ar mūsu domu pasauli, cik lielā mērā tā ietekmē mūsu dzīvi, ko iesākt ar negatīvām domām un kāpēc domu pasaulei ir pievērsta arī gana liela uzmanība Svētajos Rakstos. Raidījumā Pāri mums pašiem sarunājas Ādažu ev. lut. draudzes mācītājs Ivars Jēkabsons un teologs un misionārs no Beļģijas Žozefs Pastēns.