Cilvēka gars ir spēka epicentrs. Hipokrāts ir teicis: "Stiprs gars glābj novārgušu ķermeni". Savukārt nomākts vai nospiests gars pēc Salamana domām "izkaltē kaulus". Abi dižie pasaules prāti atzīst, ka cilvēka gars ietekmē viņa fizisko stāvokli. Kas var tā iespaidot cilvēka garu, ka tas kļūst nomākts, kas raksturo stipra gara cilvēku un kas jādara, lai attīstītu stipru garu, raidījumā Pāri mums pašiem vērtē priesteris Juris Jalinskis un dzejniece, Iļģuciema sieviešu cietuma kapelāne Rudīte Losāne